Zapraszamy do dołączania do projektu "Sopocianie"!

Zbieramy historie mieszkańców naszego miasta - dawnych oraz obecnych, młodszych i starszych, tych którzy mają zupełnie wyjątkowe wspomnienia, jak i tych ze zwykłymi historiami z codziennego życia w Sopocie.
Zaintersowanych prosimy o kontakt pod nr. tel: 58 551 22 66, lub mailowo: sekretariat@muzeumsopotu.pl