16-03-2021

Cieszymy się, że do projektu Sopocianie dołączyli: pani Agnieszka Żelewska, państwo Monika

04-03-2021

Jak przetrwać pandemię?

Aleksandra Kozłowska: - Jest pan psychologiem; jakie zjawiska społeczne zaobserwował pan w ciągu minionego pandemicznego roku?