Miło nam poinformować, że projekt prowadzony przez Muzeum Sopotu w ubiegłym roku Sopocianie 1945-48 w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013 otrzymał nagrodę główną w kategorii Projekty naukowo-badawcze. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 14 maja 2014 roku w w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
 
Prestiż Konkursu „Sybilla” na Wydarzenie Muzealne Roku, którego XXXIV edycja rozstrzygnięta została na uroczystej gali wręczenia nagród zorganizowanej14 maja w Muzeum Pałacu w Wilanowie, od lat pozostaje niekwestionowany.
Od 2011 roku organizatorem Konkursu, ogłaszanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który w 2013 roku zainicjował wprowadzenie zmian w jego regulaminie. Nowe zapisy pozwoliły dostosować zasady konkursu do zmian zachodzących w działalności muzealnej, z uwzględnieniem nowych obszarów aktywności polskich muzeów.
Do edycji Konkursu „Sybilla 2013” zgłoszono 250 projektów z całej Polski. Rozpatrzono je w 11 kategoriach, a w każdej kategorii Regulamin Konkursu przewidział dwa wyróżnienia oraz nagrodę. Po latach przywrócono także nagrodę główną Grand Prix.
Muzeum Sopotu zgłosiło do Nagrody „Sybilla 2013” projekt „Sopocianie 1945 -1948”, który jest kontynuacją otwartego rok wcześniej dużego programu „Sopocianie” obejmującego w 2012 roku kilkusetletnią historię Sopotu i jego mieszkańców.
W roku 2013 skupiliśmy się na pierwszych trzech latach powojennych - najważniejszych dla dzisiejszego obrazu miasta. Projekt objął swym działaniem wiele pól: wystawę, produkcję filmu dokumentalnego, stworzenie interaktywnej strony internetowej, realizacje warsztatów historycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konkursy dla sopockich uczniów, a przede wszystkim jak największy udział samych mieszkańców przy badaniach, zapisie i publikacji historii sopocian aktywnie organizujących nowe życie miasta po tragedii II wojny światowej. Oprócz relacji nowych obywateli, przybyszów z całej Polski, sięgnęliśmy także po wspomnienia tych, którzy wiosną 1945 roku opuścili swe rodzinne miasto na zawsze. Program zdobył ogromną przychylność i zainteresowanie mieszkańców, gości i przyjaciół miasta rozsianych po całym świecie, którzy aktywnie włączyli się w jego współtworzenie. Muzeum Sopotu realizowało program dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu Urzędu Miasta Sopotu i wielu sopockich instytucji.
Nagroda „Sybilla 2013” przyznana została Muzeum Sopotu w kategorii „Projekty Naukowo-Badawcze”, jak podkreślił Przewodniczący Jury Konkursu wybitny historyk sztuki prof. dr hab. Waldemar Baraniewski – jednogłośną decyzją. Podkreślono, że projekt nasz spełnia misję i zadania stawiane współczesnym muzeom „otwartym na lokalne potrzeby mieszkańców”.
Nagroda jest dla sopockich muzealników świadectwem celowości dotychczasowych działań i konsekwencji realizowanych programów skupionych na niezwykłym, wielorakim bogactwie kultury, historii i dokonań Miasta z uwzględnieniem dziejów jego mieszkańców.