CZYM JEST PROJEKT SOPOCIANIE?

Wejście wojsk radzieckich do Sopotu 23 marca 1945 r. oraz zakończenie II Wojny Światowej otworzyło nowy rozdział w dziejach miasta. Wolne Miasto Gdańsk, w skład którego wchodził Sopot, przestało istnieć. Obszar niegdyś przez nie zajmowany został przyłączony dekretem z 30 marca 1945 r. do województwa gdańskiego. W wyniku II Wojny Światowej oraz zmian geopolitycznych, jakie przyniosło jej zakończenie społeczność Sopotu uległa prawie całkowitej zmianie: część mieszkańców nie żyła, część wyjechała, pozostali, razem z przyjezdnymi uczyli się na nowo życia w powojennym świecie. W świadomości Sopocian to szczególne lata: bolesne, ale i pełne nadziei i wiary w nową przyszłość, lata organizowania zburzonej przez wojnę codzienności.
Zamierzamy pokazać losy Sopocian w tym niezwykle ciekawym okresie i poprzez życiorysy mieszkańców przedstawić jaki wpływ na losy zwykłych ludzi miało zakończenie II Wojny Światowej i nowy porządek polityczny, który przyniosły konferencje pokojowe.
Zależy nam na poznaniu tych lat z perspektywy: przyjezdnego z Kresów, z Warszawy, przedwojennego mieszkańca Sopotu, który wraca z wojennej tułaczki, osoby, która spędziła wojnę w kurorcie, przybyszów niemal ze wszystkich regionów Polski.
Na projekt składa się: zebranie i digitalizacja relacji ustnych i pisemnych, badania archiwalno – biblioteczne, wystawa, program edukacyjny, modernizacja strony www.sopocianie.muzeumsopotu.pl, publikacja i film dokumentalny.
Gorąco zachęcamy mieszkańców miasta do udziału w projekcie. Mamy nadzieję, że podzielą się Państwo z nami swoimi wspomnieniami.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Karoliną Babicz – Kaczmarek, tel. 58 551 22 66, 609 680 774.