Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Johannes Kollath (1871-1908)
Johannes Kollath (1871-1908)