Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Prof. Stefan Herman
Prof. Stefan Herman