Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Alfreda Zeszutek (z domu Olichwierówna) Sopot, lata 40. XX w.
Alfreda Zeszutek (z domu Olichwierówna) Sopot, lata 40. XX w.
Alfdera Zeszutek (z domu Olichwierówna) na spacerze z koleżanką i kolegą, Sopot, przy molo, 21.06.1949
Alfdera Zeszutek (z domu Olichwierówna) na spacerze z koleżanką i kolegą, Sopot, przy molo, 21.06.1949
Alfreda Zeszutek (pierwsza z prawej) z synkiem i rodziną w Parku Północnym l.60. XX w.
Alfreda Zeszutek (pierwsza z prawej) z synkiem i rodziną w Parku Północnym l.60. XX w.
Chłopcy z klasy IV B Gimnazjum i Liceum Handlowego, przy Grand Hotelu Sopot, 1949 r.
Chłopcy z klasy IV B Gimnazjum i Liceum Handlowego, przy Grand Hotelu Sopot, 1949 r.
Otwarcie sezonu lekkoatletycznego w Sopocie, Zwycięska sztafeta HKSu, Sopot 13.04.1947 r.
Otwarcie sezonu lekkoatletycznego w Sopocie, Zwycięska sztafeta HKSu, Sopot 13.04.1947 r.
Powrót Hufca Harcerskiego Sopot ze zlotu w Szczecinie, Sopot ul. 1 Maja, 1946 r.
Powrót Hufca Harcerskiego Sopot ze zlotu w Szczecinie, Sopot ul. 1 Maja, 1946 r.
Przy Łazienkach Północnych, Józef Żeszutek i Zdzisław Szostak(z lewej) , l. 60. XX w.
Przy Łazienkach Północnych, Józef Zeszutek i Zdzisław Szostak(z lewej) , l. 60. XX w.
Przy Pomniku Marynarzy Alfreda Olichwierówna (z prawej) z koleżanką Sopot lata 50.XX w.
Przy Pomniku Marynarzy Alfreda Olichwierówna (z prawej) z koleżanką Sopot lata 50.XX w.
Rodzina Alfredy Zeszutek przed molo, Sopot lata 50. XX w.
Rodzina Alfredy Zeszutek przed molo, Sopot lata 50. XX w.
Spacer rodziny Zeszutek na Monte Cassino z przyjacielem rodziny Zdzisławem Szostakiem, Sopot l. 60. XX w.
Spacer rodziny Zeszutek na Monte Cassino z przyjacielem rodziny Zdzisławem Szostakiem, Sopot l. 60. XX w.
Spacer rodziny Zeszutek z przyjacielem Zdzisławem Szostakiem, Łazienki Północne - Ślimak, Sopot l. 60. XX w.
Spacer rodziny Zeszutek z przyjacielem Zdzisławem Szostakiem, Łazienki Północne - Ślimak, Sopot l. 60. XX w.
W Operze Leśnej Alfreda Zeszutek(pierwsza z lewej)  z przyjaciółmi l. 60.XX w.
W Operze Leśnej Alfreda Zeszutek(pierwsza z lewej) z przyjaciółmi l. 60.XX w.
W Operze Leśnej Alfreda Zeszutek(pierwsza z lewej)  z przyjaciółmi, Sopot l. 60.XX w.
W Operze Leśnej Alfreda Zeszutek(pierwsza z lewej) z przyjaciółmi, Sopot l. 60.XX w.
Zdobycie Pucharu Polski, od lewej E. Kurtz, H. Tomaszewska, Z. Pogorzelska, A. Olichwierówna, H. Welsin, H. Orzechowska, I. Depta, Gdańsk 1952 r.
Zdobycie Pucharu Polski, od lewej E. Kurtz, H. Tomaszewska, Z. Pogorzelska, A. Olichwierówna, H. Welsin, H. Orzechowska, I. Depta, Gdańsk 1952 r.