Maria Szczeblewska - Rapoldi (1888 – 1974) Profesorka i nauczycielka muzyki.
Żona prof. Wacława Szczeblewskiego (od 1915 roku) Córka pedagogów i wirtuozów muzycznych prof. Edwarda i prof. Laury Rapoldich. Absolwentka Królewskiego Konserwatorium Muzyki i Teatru w Dreźnie. Nauczycielka muzyki w Dreźnie i Kopenhadze. Wyrzucona po wybuchu wojny ze swojego mieszkania w Sopocie, okres okupacji spędza u przyjaciół w Grudziądzu.