Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Paul Puchmueller (1875-1942)
Paul Puchmueller (1875-1942)