Paul Puchmueller (1875-1942)

Kategorie haseł

Paul Puchmüller (1875–1942) – architekt, absolwent Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej (Königliche Technische Hochschule) w Berlinie. W latach 1901–1922 zajmował stanowisko architekta miejskiego w Sopocie. Stworzył układ urbanistyczny miasta funkcjonujący do dziś. Paul Puchmüller zaprojektował wiele obiektów użyteczności publicznej, między innymi: Ratusz, Łazienki Południowe czy Zakład Balneologiczny, a także domy jedno- i wielorodzinne oraz osiedla dla ubogich najemców.