05-08-2022

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Teresy Ferenc-Jankowska. Poetka z Sopotu odeszła w wieku 88 lat.