Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Aleksander Majkowski
Aleksander Majkowski