Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Autoportret Alberta Lipczynskiego.
Autoportret Alberta Lipczynskiego.
Dom Alberta Lipczynskiego w Sopocie.
Dom Alberta Lipczynskiego w Sopocie.