Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Józef Golec przygotowuje gazetkę ścienną
Józef Golec przygotowuje gazetkę ścienną
Józef Golec przy pracy z dziećmi
Józef Golec przy pracy z dziećmi
Józef Golec
Józef Golec