Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Maria Moczydłowska z mężem Mieczysławem.
Maria Moczydłowska z mężem Mieczysławem.
Maria Moczydłowska z matką, Feliksą z Dłużniewskich Grzymkowską i siostrą. Janiną, Łomża 1890 r.
Maria Moczydłowska z matką, Feliksą z Dłużniewskich Grzymkowską i siostrą. Janiną, Łomża 1890 r.
Maria Moczydłowska z mężem Mieczysławem.
Maria Moczydłowska z mężem Mieczysławem.
Z lewej Maria Moczydłowska z pierwszym mężem Mieczysławem Moczydłowskim w Liskowie.
Z lewej Maria Moczydłowska z pierwszym mężem Mieczysławem Moczydłowskim w Liskowie.
Personel pedagogiczny kolonii Polonii Zagranicznej w Sopocie 8.07 - 16.08. 1957, u góry w centrum Maria Moczydłowska.
Personel pedagogiczny kolonii Polonii Zagranicznej w Sopocie 8.07 - 16.08. 1957, u góry w centrum Maria Moczydłowska.
Maria Moczydłowska z drugim mężem, Tymoteuszem Niekraszem i jego córką, Wandą.
Maria Moczydłowska z drugim mężem, Tymoteuszem Niekraszem i jego córką, Wandą.
Zdjęcie z dedykacją dla Marii Moczydłowskiej "Kochanej Pani Wizytator", Sopot 11.03.1962 r.
Zdjęcie z dedykacją dla Marii Moczydłowskiej "Kochanej Pani Wizytator", Sopot 11.03.1962 r.
Maria Moczydłowska z wnukiem Januszem.
Maria Moczydłowska z wnukiem Januszem.