Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.