Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Uroczystości 50-lecia kapłaństwa ks. Pawła Schütza w kościele Gwiazdy Morza, Sopot 1961 r.
Uroczystości 50-lecia kapłaństwa ks. Pawła Schütza w kościele Gwiazdy Morza, Sopot 1961 r.
Ksiądz Paweł Schütz
Ksiądz Paweł Schütz