Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Odbudowa sopockiego molo na zdjęciu od lewej Bernard Anastazy Paliński i Walerian Wóbkowski