Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Willa Hubertus
Willa Hubertus
Willa Hubertus
Willa Hubertus dom przy ulicy Abrahama nr 5/7 w Sopocie