Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Herman Klebba lata 40. XX w.
Herman Klebba lata 40 XX w.
Dokumenty należące do Hermana Klebby
Dokumenty należące do Hermana Klebby
Dokumenty należące do Hermana Klebby
Dokumenty należące do Hermana Klebby
Dokumenty należące do Hermana Klebby
Dokumenty należące do Hermana Klebby
Herman Klebba krewny Małgorzaty Zacharuk lata 30. XX w.
Herman Klebba krewny Małgorzaty Zacharuk lata 30. XX w.