Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Amelia Heising-Poszowska na ul. Bieruta, dziś Haffnera, lata 50. XX w.
Amelia Heising-Poszowska na ul. Bieruta, dziś Haffnera, lata 50. XX w.
Rodzina Heising na molo, Sopot lata 40. XX w.
Rodzina Heising na molo, Sopot lata 40. XX w.
Rodzina Heising na kajaku przy molo, Sopot lata 40. XX w.
Rodzina Heising na kajaku przy molo, Sopot lata 40. XX w.
Roman Heising, Sopot 1947 r.
Roman Heising, Sopot 1947 r.
Roman Heising (drugi z prawej), Sopot 1947 r.
Roman Heising (drugi z prawej), Sopot 1947 r.
Od lewej Moryś Janowski, Marian Antoniak, Władysław Walentynowicz, Władysław Bukowiecki, Pułkownik od SW, Roman Heising, Paweł Podejko, 1955 r.
Od lewej Moryś Janowski, Marian Antoniak, Władysław Walentynowicz, Władysław Bukowiecki, Pułkownik od SW, Roman Heising, Paweł Podejko, 1955 r.
Roman Heising, Sopot 1955 r.
Roman Heising, Sopot 1955 r.
10-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Roman Heising pierwszy z prawej 17.11.1957 r.
10-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Roman Heising pierwszy z prawej 17.11.1957 r.
Grono pedagogiczne Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Sopot ul. Grunwaldzka 1963 r.
Grono pedagogiczne Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Sopot ul. Grunwaldzka 1963 r.
Amelia Heising-Poszowska (czwarta od lewej),Sopot 1952 r.
Amelia Heising-Poszowska (czwarta od lewej),Sopot 1952 r.
Amelia Heising-Poszowska ze znajomymi, Sopot 1952 r.
Amelia Heising-Poszowska ze znajomymi, Sopot 1952 r.
Klasa Ameli Heising-Poszowskiej przed szkołą ul. Książąt Pomorskich, lata 50. XX w.
Klasa Ameli Heising-Poszowskiej przed szkołą ul. Książąt Pomorskich, lata 50. XX w.
Amelia Heising-Poszowska, Bitwa na śnieżki przed szkołą ul. Książąt Pomorskich, lata 50. XX w.
Amelia Heising-Poszowska, Bitwa na śnieżki przed szkołą ul. Książąt Pomorskich, lata 50. XX w.
Nauczyciel matematyki, Bitwa na śnieżki przed szkołą ul. Książąt Pomorskich, lata 50. XX w.
Nauczyciel matematyki, Bitwa na śnieżki przed szkołą ul. Książąt Pomorskich, lata 50. XX w.
Bitwa na śnieżki przed szkołą ul. Książąt Pomorskich, lata 50. XX w.
Bitwa na śnieżki przed szkołą ul. Książąt Pomorskich, lata 50. XX w.
Matura Amelii Heising, Sopot 1951r.
Matura Amelii Heising, Sopot 1951r.
Matura Amelii Heising, Sopot 1951r. fot.2
Matura Amelii Heising, Sopot 1951r. fot.2
Amelia Heising-Poszowska, Sopot 1953 r.
Amelia Heising-Poszowska, Sopot 1953 r.
Antoni Poszowski ćwiczy z kolegą, Sopot ul. Grunwaldzka 1953 r.
Antoni Poszowski ćwiczy z kolegą, Sopot ul. Grunwaldzka 1953 r..
Amelia Heising-Poszowska z mężem Antonim Poszowskim, Sopot 1957 r.
Amelia Heising-Poszowska z mężem Antonim Poszowskim, Sopot 1957 r.
Amelia Heising-Poszowska na spacerze z córką Gosią, Sopot 1958 r.
Amelia Heising-Poszowska na spacerze z córką Gosią, Sopot 1958 r.
Małgorzata Poszowska przed Grand Hotelem, Sopot 1960 r.
Małgorzata Poszowska przed Grand Hotelem, Sopot 1960 r.
Bal w przedszkolu nr 5, Sopot 1962 r.
Bal w przedszkolu nr 5, Sopot 1962 r.
Małgosia Poszowska (pierwsza), Przedszkole nr 5 Sopot 1962 r.
Małgosia Poszowska (pierwsza), Przedszkole nr 5 Sopot 1962 r.
Małgosia Poszowska z kolegą, Przedszkole nr 5 Sopot 1962 r.
Małgosia Poszowska z kolegą, Przedszkole nr 5 Sopot 1962 r.
Szkoła Muzyczna, ul. Obrońców Westerplatte, Sopot 1960 r.
Szkoła Muzyczna, ul. Obrońców Westerplatte, Sopot 1960 r.
Amelia Heising-Poszowska (drugi rząd,pierwsza z lewej) z gronem pedagogicznym Szkoły Muzycznej, Sopot 1966 r.
Amelia Heising-Poszowska (drugi rząd,pierwsza z lewej) z gronem pedagogicznym Szkoły Muzycznej, Sopot 1966 r.
Wizyta na statku Moniuszko, z którym szkoła muzyczna utrzymywała kontakt w latach 1965 do 1976, Sopot 1968 r.
Wizyta na statku Moniuszko, z którym szkoła muzyczna utrzymywała kontakt w latach 1965 do 1976, Sopot 1968 r.
Spotkanie w szkole muzycznej z okazji nadania im. St. Moniszki, od lewej przedstawiciele Woj. Wydz. Kultury, Amelia Poszowska, przedst. Wydz. Kultury, Barbara Okoniewska (praprawnuczka St. Moniuszki), przedst.. Wydz. Kultury, dyrektor Bruzdowicz, przedst.. Wydz. Kultury, prof. Zofia Heinrich, Sopot 1966 r.
Spotkanie w szkole muzycznej z okazji nadania im. St. Moniszki, od lewej przedstawiciele Woj. Wydz. Kultury, Amelia Poszowska, przedst. Wydz. Kultury, Barbara Okoniewska (praprawnuczka St. Moniuszki), przedst.. Wydz. Kultury, dyrektor Bruzdowicz, przedst.. Wydz. Kultury, prof. Zofia Heinrich, Sopot 1966 r.
Sylwester 1964 lub 1968 od lewej p. Wojciechowska i p. Jagusińska, dyr. Gralak, Hanka Przybylska, Amelia Poszowska, Helena Sobańśka
Sylwester 1964 lub 1968 od lewej p. Wojciechowska i p. Jagusińska, dyr. Gralak, Hanka Przybylska, Amelia Poszowska, Helena Sobańśka