Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Jan Bianga
Jan Bianga