Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Janina Niwińska w środku, od lewej Zosia Butkiewicz i Hela Plichta na molo, Sopot 1955 r.
Janina Niwińska w środku, od lewej Zosia Butkiewicz i Hela Plichta na molo, Sopot 1955 r.
Ks. Władysław Młyński, Maria i Leon Młyńscy, Sopot 1967 r.
Ks. Władysław Młyński, Maria i Leon Młyńscy, Sopot 1967 r.
Ks. Władysław Młyński, Maria i Leon Młyńscy, Sopot 1967r.
Ks. Władysław Młyński, Maria i Leon Młyńscy, Sopot 1967r.
Maria Młyńska, Sopot 1964 r.
Maria Młyńska, Sopot 1964 r.
Maturalna klasa, Sopot 1956 r.
Maturalna klasa, Sopot 1956 r.
Rodzina Młynskich, lata 70. XX w.
Rodzina Młynskich, lata 70. XX w.
Zygmunt i Janina Młyńscy, Sopot ok. 1941 r.
Zygmunt i Janina Młyńscy, Sopot ok. 1941 r.