Encyklopedia Sopocian

Ą
Ć
Ę
Ń
Ó
Y
Ź
Volkmar von Wurmb
Volkmar von Wurmb
Marek Walasek
Władysław Walentynowicz
Richard Wannow
Richard Wannow
Domicela Wardynszkiewicz, Sopot 1946 r.
Domicela Wardynszkiewicz
Karl-Otto Friedrich Krafft von Wechmar
Karl-Otto Friedrich Krafft Wechmar
Inga Weisbordt
Grażyna Welicka
Grażyna Welicka
Hugo Werminghoff
Włodzimierz Weyna
Elżbieta Wiatrak
Antonio Wiatrak
Aleksander Wiktor Wiatrak
Irena Wieloszewska
Agnes Maria Wilhelmine Wendt
Zdzisława Wiśniewska
Małgorzata Witkowska-Oczk
Wiesław Witz
Józefa Wnukowa
Ewa Wójcik-Niechoda
Wanda Wójtowicz na Alei Niepodległości, Sopot lata 60 XX w.
Wanda Wójtowicz
Maria Wojtuszkiewicz
Max Woldmann
Max Woldmann
Elżbieta Wolter
Alicja Włodarska
Krzysztof Włodarski