Wirginia Gruszewska z siostrami Agnieszką i Dalią, Sopot lata 50. XX w.