Walter Eduard Adolph Schulz

Kategorie haseł

Masoni
(35)
Miejsce urodzenia:
Gdańsk

Walter Eduard Adolph Schulz (1866-1943) – urodzony w Gdańsku jako syn stolarza, z zawodu architekt i przedsiębiorca budowlany. Zaprojektował m.in. willę wolnomularza Ernsta Claaszena przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego (Ernststraβe, obecnie będącą siedzibą Muzeum Sopotu), a także domy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (Luisenstraβe) 7 oraz alei Niepodległości 725 (Danziger Straβe 77/79), willę Halina przy ul. Powstańców Warszawy (Nordstraβe) 73 i kamienicę przy ul. Lipowej 14 (Charlottenstraβe).  Przed I wojną światową został członkiem sopockiej rady miasta. Mieszkał w willi przy alei Niepodległości 775 (Danziger Straβe 19). Od 1898 roku był członkiem loży Eugenia pod Ukoronowanym Lwem, a w 1918 roku został współzałożycielem sopockiej loży Pod Gwiazdą na Wschodzie, w której pełnił rolę Drugiego Dozorcy.