Amrogowicz Walery Cyryl – (ur. 1863 roku w Nowogrodzie pod Gołubiem-Dobrzyniem,  zm. 30. VIII.1931 roku w Krynicy) Numizmatyk, kolekcjoner dzieł sztuki, urzędnik sądowy, działacz polityczny, bankowiec, filantrop.

Od 1875 roku mieszkaniec Torunia, uczeń tamtejszego gimnazjum, którego nie ukończył ze względów zdrowotnych. W szkole poznał nauczyciela Ryszarda Nadworskiego, zapalonego numizmatyka i kolekcjonera. Pedagog ten zaraził go swoja pasją.

Ich serdeczna znajomość przetrwała długie lata o czym  świadczy liczna korespondencja.

Po opuszczeniu gimnazjum podejmuje pracę sekretarza sądowego m.in. w Toruniu, Lidzbarku, Brodnicy, czy Kościerzynie. Już wtedy daje się poznać jako filantrop-społecznik, finansując naukę biedniejszej młodzieży – ogółem z jego pomocy korzysta 14 dzieci w tym m.in. dr Aleksander Majkowski. Podczas pobytu w Kościerzynie współfinansuje budowę Domu Polskiego „Bazar”, Towarzystwo Czytelni Ludowych i „wielką” bibliotekę miejscową.

W 1907 roku zakupuje w Sopocie dom „Villa Rosa” przy ul. Ernestrasse 6 (obecnie
J. Poniatowskiego)

W 1908 roku zostaje przyjęty do Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W 1911 roku w Kościerzynie prezentuje część swoich zbiorów na lokalnej wystawie.

W 1919 roku przechodzi na emerytuję i wraz z siostrą przeprowadza się do Sopotu

Razem z siostrą Walerią zamieszkują w zakupionej już w 1907 Villi Rosa, w  sąsiedztwie willi Claaszena.
Amrogowicz całkowicie już oddaje się swojej pasji  powiększaniu i opracowywaniu kolekcji numizmatycznej oraz gromadzeniu kaszubskiej sztuki ludowej. Wygłasza odczyty, wykłady, publikuje artykuły w czasopismach specjalistycznych.

Aktywnie także dba o swoje zdrowie (kąpiele w morzu – niezależnie od pogody, długie spacery i przejażdżki rowerowe) zarówno w Sopocie jak i w innych uzdrowiskach.

Po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska zostaje członkiem Gminy Polskiej, Macierzy Szkolnej, Członkiem Towarzystwa Numizmatycznego w Poznaniu, a także zostaje prezesem założonego przez siebie Banku Ludowego w Sopocie

W 1923 roku zakłada Gdańskie Towarzystwo Numizmatyczne „Guldenrunde”.

Realizuje też własny pomysł monety polskiej – odlew wykonano na jego koszt w Monachium.

W 1927 roku organizuje wystawę swoich zbiorów w Sopocie.

Walery Amrogowicz zapisał w testamencie swoje najcenniejsze zbiory Towarzystwu Naukowemu w Toruniu, oraz Bibliotece Gimnazjum Polskiego w Gdańsku.

Umiera 30. VIII. 1931 roku w Krynicy, pochowany zostaje w Kościerzynie.