Władysław Cieszyński (1891–1939) – dziennikarz, publicysta, działacz społeczny. W roku 1919 zamieszkał w Sopocie. Od 1919 roku aż do wybuchu II wojny światowej pracował jako publicysta i redaktor polskich gazet wydawanych w Wolnym Mieście Gdańsku. Aktywnie działał w polskich towarzystwach i organizacjach w Wolnym Mieście Gdańsku. Został aresztowany przez Niemców we wrześniu 1939 roku, a w listopadzie rozstrzelany w lasach w Piaśnicy pod Wejherowem wraz z innymi działaczami polskimi. Rodzina redaktora Cieszyńskiego do dziś mieszka w Sopocie w tym samym mieszkaniu.