Volkmar von Wurmb

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Volkmar von Wurmb (1853-1905) – wójt i burmistrz Sopotu, doktor nauk prawnych. Do 1900 roku miejski radca prawny w Gerze. W okresie jego rządów Sopot uzyskał prawa miejskie, powstały także liczne nowe inwestycje: nowa gazownia, zakład balneologiczny, szkoła dla dziewcząt (obecnie II Liceum),  Łazienki Północne, miejska kasa oszczędnościowa. Ustanowiono także herb miasta. W 1894 roku przyjęty do loży Pod Baranem (Zum Widder) w Berlinie. Podczas sprawowania urzędu w Sopocie odwiedzał lożę Pod Czerwonym Krzyżem we Wrzeszczu. Jako burmistrz podjął bezskuteczne starania o utworzenie odrębnej loży w Sopocie. Zmarł przedwcześnie w trakcie kuracji w Wiesbaden.