Valerius Schütz (pierwszy z prawej) z rodziną, Sopot 1938 r.