Milewski Tadeusz (1920 – 1944) absolwent Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku, podharcmistrz, drużynowy Gdańskiej Drużyny Harcerskiej lotniczej im. Żwirki i Wigury. Podczas okupacji student tajnych kompletów, absolwent tajnej podchorążówki, członek „Szarych Szeregów” AK, (ps. „Ćwik”). W 1944 roku walczył w Powstaniu Warszawskim w słynnym Batalionie „Zośka”. 5. VIII wsławił się udziałem w uwolnieniu 348 więźniów z obozu koncentracyjnego „Gęsiówka”.
Zginął 5. VIII. 1944 podczas służby wartowniczej. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, odznaczony Krzyżem Walecznych.