Kategorie haseł

Ruth Koch z domu Claaszen (05.09.1907 – 08.2005) –najmłodsza córka Ernsta Augusta i Marthy Claaszenów. Ukończyła prywatne liceum Margarete Seifert w Sopocie, a następnie szkołę handlową w Gdańsku. W 1930 r. szczęśliwie udało jej się otrzymać posadę sekretarki w konsulacie duńskim w Gdańsku. W 1934 r. wyszła za mąż za konsula Haralda Kocha (1878-1936). Harald Koch od roku 1922 pełnił funkcję konsula generalnego Królestwa Danii, później także dziekana korpusu dyplomatycznego w Wolnym Mieście Gdańsku. Wraz z mężem Ruth zamieszkała w willi przy ul. Goyki 3. Konsul zmarł w 1936 r., a młoda wdowa ponownie zamieszkała u matki w kamienicy przy ulicy Kościuszki.
W obliczu nieuchronnej klęski Niemiec i nadciągającego frontu Ruth wraz z matką, Marthą rozpoczęły przygotowania do opuszczenia Sopotu. Dzięki małżeństwu z konsulem duńskim Ruth zdobyła wizę tego kraju i wyjechała wraz z matką do Kopenhagi jeszcze w roku 1944. Wcześniej udało się wysłać do Danii część pamiątek rodzinnych, mebli i dzieł sztuki, zgromadzonych niegdyś przez Ernsta Claaszena. Martha Claaszen zmarła w 1945 r. w Kopenhadze. Ruth Koch w roku 1950 wyjechała do Brazylii, gdzie podjęła pracę jako guwernantka. Po sześciu latach powróciła do Danii, zaś ostatnie lata życia spędziła w domu seniora w urokliwym niemieckim uzdrowisku Bad Pyrmont koło Hanoweru. Ruth Koch z domu Claaszen zmarła w wieku 98 lat w sierpniu 2005 r.