Ryszard Ronczewski

Ryszard Ronczewski  urodził się  27 czerwca 1930 r. w Puszkarni koło Wilna w rodzinie Włodzimierza i Olgi Ronczewskich. Matka była z zawodu nauczycielką, a ojciec pracował w Orbisie. Miał siostrę-bliźniaczkę Alina (po mężu Afanasjew). Zmarł  17.10.2020 r.

W 1954 r. debiutował na deskach Teatru Powszechnego w Łodzi. Studia w PWST w Łodzi (1955-1956). Był aktorem Teatru Nowego w Łodzi, Operetki Warszawskiej, Estrady Sopockiej, Teatru Muzycznego w Gdyni. Najdłużej, bo w latach 1966-1974 i od 1984 r. był związany z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku.

 

 

W latach 1974-1979 był reżyserem Teatru Muzycznego w Gdyni. Filmografia Ryszarda Ronczewskiego obejmuje ok. osiemdziesięciu tytułów, w tym obrazy tak znaczące, jak: Krzyżacy (1960), Szatan z siódmej klasy (1960), Zezowate szczęście (1960), Faraon (1965), Wilcze echa (1968), Pan Wołodyjowski (1969), Ostatnie takie trio (1976), aż po Starą Baśń (2003), Ubu Króla (2003), Am ende kommen touristen (A na koniec przychodzą turyści) (2007) czy Miasto z morza (2009).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1978), wyróżniony Nagrodą Wojewody gdańskiego za rok 1995 za epizodyczną rolę Kataryniarza w Woyzecku Buchnera w Teatrze Wybrzeże, Nagrodą "Sopocka Muza" (1999) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, medalem "Gloria Artis" (2007) oraz Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2009 za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej. Aktor mieszkał w Sopocie.