Paul Puchmueller (1875-1942)

Kategorie haseł

Masoni
(35)
Miejsce urodzenia:
Słupsk

Paul Puchmüller (1875-1942) – zasłużony architekt sopocki, autor licznych projektów budynków publicznych i prywatnych rezydencji w Sopocie. Urodził się w Słupsku. Po studiach w Berlinie, wiosną 1901 roku objął stanowisko budowniczego gminy Sopot. Rok później – po nadaniu Sopotowi praw miejskich – uzyskał tytuł budowniczego miejskiego (Stadtbaumeister). W trakcie dwudziestu lat pracy na tym stanowisku zrealizował ważne miejskie obiekty, w tym: zakład balneologiczny (wraz z Heinrichem Dunkelem), Łazienki Północne i Łazienki Południowe, szkołę dla dziewcząt (obecne II Liceum), gimnazjum przy obecnej ul. Kościuszki, dom gminy ewangelickiej (przy obecnej ul. M. Curie-Skłodowskiej), kompleks trzeciego domu zdrojowego (we współpracy z Karlem Weberem i Adolfem Bielefeldtem), gmachy gimnazjum realnego i miejskiego ratusza, pawilon sztuki, osiedle przy obecnym placu Rybaków, a także scenografie do oper Richarda Wagnera w Operze Leśnej. Po ustąpieniu ze stanowiska, P. Puchmüller wybudował własny dom przy obecnej ul. A. Abrahama (Hubertusallee) 30, a także zrealizował zlecenia katolickiej parafii Gwiazdy Morza w Sopocie na budowę: kapliczki Stella Maris, bramy cmentarnej i kaplicy przedpogrzebowej.
W 1903 roku przyjęty do loży Pod Czerwonym Krzyżem we Wrzeszczu, której członkami byli również jego przełożeni, burmistrzowie Sopotu – Volkmar von Wurmb i Max Woldmann. W 1906 roku Puchmüller współtworzył projekt siedziby loży Pod Zwycięskim Światłem razem z jej mistrzem, architektem Albrechtem Ehrhardtem (1855-1941). Przed 1924 rokiem przeniósł się do sopockiej loży Pod Słońcem Pokoju i pozostawał jej członkiem aż do lat trzydziestych.