Oscar Robert Ferdinand Fischer

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Oscar Robert Ferdinand Fischer (1866-1930) – współwłaściciel firmy Fischer & Nickel w latach 1901-1930. Mason, od około 1911 roku właściciel willi w Sopocie przy ul. Kościuszki 64 (Schulstraβe). Od 1896 roku członek loży Eugenia pod Ukoronowanym Lwem, a w 1918 roku współzałożyciel sopockiej loży Pod Gwiazdą na Wschodzie. Od momentu powstania loży aż do śmierci pełnił w niej urząd Pierwszego Dozorcy.