Ksiądz Paweł Schütz był Polakiem. Urodził się 15 października 1887 roku w Sulęczynie w rodzinie nauczyciela Wojciecha Schütza i Anny Jereczek. Rodzina Schützów była wielodzietna, ks Paweł miał pięciu braci i cztery siostry. Bracia Franciszek i Wojciech zostali nauczycielami, Leon i Antoni, podobnie jak Paweł, zostali księżmi, a najmłodszy był Teodor. Siostry nosiły imiona Klara, Helena, Anna i Zofia.

W 1898 roku Paweł Schütz rozpoczął naukę w Collegium Marianum, które ukończył w 1907 roku. Początkowo przez rok kontynuował naukę w gimnazjum w Kościerzynie, a następnie w gimnazjum w Chojnicach, gdzie w 1907 roku zakończył naukę, otrzymując świadectwo maturalne. Po uzyskaniu matury poszedł w ślady starszego brata Leona i rozpoczął naukę w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Ukończył je w 1911 roku i 2 kwietnia tego roku przyjął święcenia kapłańskie. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął w Tucholi jako wikary. W 1913 roku został mianowany katechetą w Seminarium Nauczycielskim w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie pracował do 1921 roku z przerwą w okresie I wojny światowej, kiedy został wcielony do armii niemieckiej. W roku 1921 został mianowany kuratusem w Gdańsku-Brzeźnie. W latach 1922–1923 wybudował tam istniejący do dziś kościół pw. św. Antoniego oraz plebanię. Budowę tą opisał w książce wydanej 1926 roku. W 1929 roku, gdy została erygowana parafia w Brzeźnie, został mianowany jej proboszczem tytularnym. Funkcję tę pełnił do 17 października 1938 roku. Decyzją biskupa O’Rourke z dnia 8 października 1938 roku otrzymał nominację na proboszcza parafii pw. NMP Gwiazdy Morza w Sopocie. Funkcję tę przyjął po przejściu na emeryturę poprzedniego proboszcza, Artura Schultza. 23 października spotkał się z polskimi parafianami. Planował to spotkanie już na 9 października, lecz ze względu na nawał pracy z przejęciem parafii przełożył je na późniejszy termin. Po przybyciu na spotkanie Zespołu Polskich Towarzystw Kościelnych został powitany gorącymi oklaskami, będącymi dowodem na to, że jest mile widziany przez polskich parafian. Zyskał także szacunek wśród parafian niemieckich. Jego posługa duszpasterska w Sopocie przypadła na ciężkie czasy faszyzmu i II wojny światowej. Ks. Paweł Schütz pomimo trudności zachowywał się godnie i uczciwie. W miarę swoich możliwości pomagał i wspierał swoich parafian i współpracowników. Udało mu się ochronić kapłana sopockiej Polonii, ks. Jerzego Majewskiego, który mógł dalej pełnić posługę duszpasterską przy kościele pw. NMP Gwiazdy Morza. Tak było jednak tylko do 19 listopada 1940 roku, kiedy ks. Majewski został aresztowany przez Gestapo. Wszelkie działania ks Pawła o uwolnienie ks. Jerzego nie dały niestety żadnego rezultatu – zmarł on w 1942 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. Staraniem ks. Pawła sprowadzono do Sopotu urnę z jego prochami i uroczyście, przy udziale sopockich katolików pochowano na sopockim Cmentarzu Katolickim.

Proboszcz Schütz nie respektował zakazu spowiedzi po polsku i w konspiracji umożliwiał spowiadanie się w tym języku polskim katolikom, którzy mieszkali w Sopocie i sąsiedniej diecezji chełmińskiej. Spowiadał w ten sposób przez cały okres okupacji.

W 1940 roku Ks Paweł Przygotował plan przebudowy istniejącego kościoła,jednak władze niemieckie nie wyraziły na to zgody, jak też i inne prace przy kościele, takie jak budowa nowego ogrodzenia czy też elektrycznego ogrzewania kościoła i napędu elektrycznego kościelnych dzwonów. Z trzech dzwonów Niemcy skonfiskowali dla celów militarnych dwa, zostawiając tylko najmniejszy. 23 marca oraz przez następne 10 dni, gdy Sopot był w strefie walk, kościół został udostępniony parafianom jako miejsce schronienia. 27 marca, we wtorek Wielkiego Tygodnia ks. Paweł Schütz został aresztowany przez nowe władze. Wobec braku jakichkolwiek zastrzeżeń czy oskarżeń został zwolniony w Wielki Czwartek 29 marca. W Wielki Piątek powrócił do swojej parafii i dalej pełnił posługę duszpasterską. Rozpoczął regularne odprawianie nabożeństw, dzieci zostały przyjęte do Komunii Świętej, zorganizowano obchody Święta Bożego Ciała. Ks. Paweł Schütz kierował parafią pw. NMP Gwiazdy Morza do 14 listopada 1945 roku. Tego dnia zgodnie z poleceniem administratora papieskiego biskupa dr. Andrzeja Wronki kierującego diecezją gdańską i chełmińską przekazał parafię kapelanowi ks/ dr/ Władysławowi Łędze, jednak dalej mieszkał na plebanii przy kościele i jako samodzielny kapłan pełnił funkcję rektora kaplicy pw. św. Andrzeja Boboli. Funkcję tę pełnił aż do śmierci,  posiadał także tytuł szambelana papieskiego. Ks. Paweł Schütz zmarł wieku 81 lat 8 kwietnia 1968 roku. Pochowano go na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.

 

Tekst przygotował pan Jerzy Cisłak.