Milewski Kazimierz (1921 - 1944) brat Tadeusza, Absolwent Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku, harcerz, drużynowy, absolwent tajnej podchorążówki, spadochroniarz.
Podczas wojny walczył u boku brata w „Szarych Szeregach” AK (ps. „Janka”), Powstaniu Warszawskim w Batalionie „Zośka”. Brał udział w akcji uwolnienia więźniów z obozu koncentracyjnego „Gęsiówka” (5. VIII) i ataku więzienia na „Pawiaku”. Zginął 22. VIII. 1944 (w stopniu plutonowego podchorążego) ciała nie odnaleziono. Pochowany symbolicznie obok brata Tadeusza, odznaczony Krzyżem Walecznych.