Johannes Koch

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Johannes Koch (1879-1940) – zastępca nadburmistrza Sopotu Ericha Laua. Pochodził z Wrocławia. Od 1923 roku podlegały mu sprawy: finansowe, podatkowe, oświata i opieka społeczna. Brał aktywny udział w pracach sopockiego towarzystwa upiększania miasta. Mieszkał przy ul. Żeromskiego 11 (Sternweg). Od 1916 roku brał udział w pracach loży Pod Złotym Berłem (Zum goldenen Zepter) we Wrocławiu, a od 1924 roku był członkiem sopockiej loży Pod Słońcem Pokoju, w której pełnił funkcję między innymi zastępcy Drugiego Dozorcy oraz Mówcy. Zmarł w Sopocie.