W 1945-1948 roku mój dziadek Janusz Szatan wraz z rodziną mieszkał w Sopocie przy ulicy Podgórnej. Było to bardzo ciekawe więc zaczęłam dalej się wypytywać o szczegóły życia w tych latach.

- Jak wyglądał Sopot po zakończeniu wojny ?

- Sopot, jak większość miast tego regionu było zniszczone. W pobliżu mola wystawały z wody zatopione statki i okręty. Wiele domów uległo całkowitemu zniszczeniu między innymi słynne sopockie Cassino. -Odpowiedział dziadek 

- Jak wyglądało codzienne życie ? 

- W zasadzie wszystkiego brakowało w tym głównie pożywienia. Obowiązywał wówczas system kartkowy.

Takie produkty jak: chleb, cukier, mięso i wędliny były sprzedawane na kartki. Otrzymywano je w miejscu pracy. Brakowało również ciepłych ubrań, obuwia, a także środków higieny osobistej.

- Jakie wówczas były środki lokomocji.

- Gdynie i Gdańsk z Sopotem łączyła kolej PKP. Nie istniała wówczas szybka kolej miejska. Do Gdańska można było dojechać tramwajem, którego pętla znajdowała się w rejonie ulicy Reje. Nie zależnie od tego kursowały autobusy, komunikacji Gdańsk-Gdynia. Istniała, tak jak obecnie, linia trolejbusowa, łącząca Sopot z Gdynią. 

- Jak dzieci wykorzystywały czas wolny od nauki?

- W lecie, podobnie jak obecnie, bawiły się na plaży, która była wieczorem nie dostępna. Wówczas stanowiła ona swoistą granice którą patrolowali żołnierze WOP ( Wojsko obrony pogranicza). Natomiast w zimę młodzież korzystała z toru saneczkowego skoczni narciarskiej oraz zjeżdżała ze stoku na Nartach Łysej Góry.

- Czym się różni dzisiejszy Sopot od miasta z tamtych lat?

- W aglomeracji Sopockiej powstało wiele osiedli o wysokiej zabudowie. Zniknęły z ulic miasta lampy gazowe a na ich miejsce powstały nowoczesne systemy oświetlające. Dawne jezdnie brukowane zastąpione asfaltem. Przebudowano główną ulice Monte Cassino w deptak spacerowy. Liczba ludności znacznie sie powiększyła. Rozbudowano sieć przedszkoli, szkół podstawowych, średnich oraz wzniesiono uniwersytet Gdański. 

Historia ta jest bardzo ciekawa o tamtych czasach kiedy była bieda po II wojnie światowej.               

 

* Praca konkursowa - Izabela Bułaj, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sopocie