Hermina Różankowska (żona Aleksandra) (brak dat) Działaczka Koła Pracy Kobiet w Sopocie i Koła Przyjaciół Harcerstwa. Ucieka z Sopotu i ukrywa się w Krakowie, po czym przedostaje się do Stryja k. Lwowa i pracuje w niemieckiej stołówce.