Helena Godlewska z przysposobioną Misią i córką Magdalenką, Sopot 1945 r.