Franz von Ostrowski-Korab

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Franz von Ostrowski-Korab (1859-1934)były dyrektor sopockiego uzdrowiska, urodzony w Lubierzynie pod Tucholą. Mieszkał w kamienicy przy ul. Kościuszki 36 (Schulstraβe). Od 1919 roku  członek sopockiej loży masońskiej Pod Słońcem Pokoju, w której w 1919 roku pełnił urząd Pierwszego Dozorcy.