Carl Ludwig Lohauss

Kategorie haseł

Masoni
(35)
Miejsce urodzenia:
Kołobrzeg

Carl Ludwig Lohauss (1830-1900) – urodzony w Kołobrzegu, dwukrotny wójt Sopotu w latach 1890-1896 i tymczasowo w 1900 roku, wcześniej urzędnik w Królewcu (w randzie sekretarza państwowego). Podczas jego urzędowania gmina nabyła dom (w miejscu obecnego kościoła pw. Św. Jerzego) na własne potrzeby, a po jego sprzedaży – willę Fewsona przy ul. Kościuszki. Upamiętniony nadaniem nazwy jego imienia ulicy w Sopocie (obecna ulica Mieszka I, przed 1945 r.  Lohauss-Straβe). Od 1863 roku członek gdańskiej loży Eugenia pod Ukoronowanym Lwem.