Arthur Gentsch (Gentzsch)

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Arthur Gentsch (Gentzsch), (1878- po 1937) inspektor techniczny w wydziale budowlanym urzędu miejskiego w Sopocie, około 1937 roku przeszedł na emeryturę jako nadinspektor. Członek sopockiej loży masońskiej Pod Słońcem Pokoju, w 1924 roku pełnił urząd zastępcy Mistrza Ceremonii, a w latach 1925-1929 Szafarza.