Antoni Bianga (brak dat) członek Gminy Polskiej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej „Strzelec”, obecnie senior Polonii Sopockiej. W latach dwudziestych XX w. uczeń szkoły koodeukacyjnej (brak bliższych informacji !) We wrześniu 1939 ukrywał się w Gdyni, złapany w Sopocie gdy nieopatrznie pojawił się w swoim domu zatroskany o rodzinę. Kryjówkę znalazł u rodziny Wasielke. Nie udała mu się ucieczka do Lublina, został zatrzymany przez Gestapo podczas wyrabiania paszportu. W czasie wojny więzień obozów koncentracyjnych Saschenhaussen, Mauthausen-Gusen. Po ich wyzwoleniu przez wojska amerykańskie wraca do Sopotu.