Alina Afanasjew

Alina Afanasjew urodziła się 27 czerwca 1930 roku w Wilnie. Jest córką Włodzimierza i Olgi Ronczewskich. Matka ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Przemyślu, a ojciec pracował w branży turystycznej, w "Orbisie". Przed wojną przez jakiś czas mieszkała we Lwowie.
W 1945 roku przyjechała na Wybrzeże Gdańskie i zamieszkała w Sopocie. W 1961 roku skończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, uzyskując absolutorium z malarstwa ściennego. Pracowała jako scenograf w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W Polskim Radio debiutowała opowiadaniem "Motyl". Debiut książkowy (wspólnie z mężem) to książeczka dla dzieci pt. "Czarodziejski młyn" wydane przez Wydawnictwo Morskie w 1961 roku. W prasie pierwszy tekst opublikowała w Literach w 1963 roku. Tworzyła scenografię do wielu sztuk w teatrach m.in. w Łodzi, Warszawie, Trójmieście, a także do przedstawień Teatru Telewizji Polskiej. W 1957 roku zawarła związek małżeński z Jerzym Afanasjewem.
Dzięki przynależności do I.T.I. odbyła kilka podróży, m.in. do Berlina, Budapesztu, Pragi i Oslo. W latach 1990 – 1996 była radną Miasta Sopotu, przewodnicząc w Radzie Miasta Komisji Kultury przez okres siedmiu lat..
Jest matką Jerzego Włodzimierza.
Była członkiem m.in.: Związku Polskich Artystów Plastyków (m.in. wchodziła w skład Rady Artystycznej Zarządu Głównego Sekcji Scenografii) (1963-1983), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989 - ), Związku Artystów Scen Polskich (1969), I.T.I. (1974 - ), Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS) (1965 - ), NSZZ "Solidarność" (1981 - ), Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni (1980 - ), 
Publikowała m.in. w czasopismachLiteryW Drodze.
Ważniejsze nagrody: Złota Odznaka ZSP, Medal Ks. Mściwoja (1998), Medal Wojewody Pomorskiego z okazji X rocznicy SPP (1999)
Jest Autorką: Opowiadania i bajki dla dzieci: "Czarodziejski młyn" (wspólnie z mężem) (1961, 1970, 1975, 1986), "Księżycowe sny" (1971, 1985), "Babcia i słoń" (wspólnie z mężem) (1972, 1987); pamiętnika: "Uwięziona kolęda" (1991); wspomnień: "Książęta i żebracy" (2003); utworów scenicznych: Dobry wieczór, błaźnie (wspólnie z mężem) (1959, 1962), Pancernik Potiomkin (wspólnie z mężem) (1968); Kot z pawim ogonem (wspólnie z mężem) (1971, 1973, 1976, 1978); słuchowiska: Czerwony kaczorek (wspólnie z mężem) 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 197