Albert Wilhelm Kafemann

Kategorie haseł

Masoni
(35)
Miejsce urodzenia:
Malbork

Albert Wilhelm Kafemann (1819-1891) – znany drukarz, wydawca książek i prasy. Syn złotnika, urodzony w Malborku. Jako 22-latek założył własny zakład w Tczewie, od 1853 roku prowadził drukarnię w Gdańsku, a od 1858 roku wydawca dziennika Danziger Zeitung. W jego drukarni powstały liczne wydawnictwa związane z Gdańskiem, a także tygodnik Zoppoter Anzeiger, księgi adresowe Sopotu (1898-1942), sopocki Kur-Magazin (1934-1935), ilustrowane czasopismo Die Möwe: Zoppoter Leben in Wort und Bild (1936-1940), broszury, plany i przewodniki po Sopocie oraz opracowania Hansa Hübnera o historii kurortu. Do 1945 roku przy obecnej ul. Bohaterów Monte Cassino mieściła się sopocka filia drukarni Kafemanna. W 1875 roku postawił willę przy obecnej ul. Obrońców Westerplatte 21, usytuowaną naprzeciw willi wspólnika, Franza Rickerta. Jednym z jej właścicieli był w latach 30. Ludwig Noé, dyrektor Stoczni Gdańskiej. Willa spłonęła w 1945 roku. A. Kafemann był członkiem malborskiej loży Wiktoria pod Trzema Ukoronowanymi Wieżami (Victoria zu den drei gekrönten Türmen), a od 1856 roku miał status brata stale odwiedzającego lożę Eugenia pod Ukoronowanym Lwem.