Albert Gelhorn

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Albert Gelhorn (1834-1910) - kupiec i bankier. Handlarz zbożem, następnie członek Korporacji Kupców oraz zarządu gminy kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W 1867 roku współzałożyciel (wraz z Aronem Simonem Meyerem) domu bankowego Meyer & Gelhorn w Gdańsku przy ul. Długi Targ 39. Pod koniec życia mieszkał w Sopocie przy obecnej alei Niepodległości 775. Po śmierci A. Gelhorna, w 1917 roku jego bank został włączony do Danziger Kredit Bank. Od 1874 roku członek loży Jedność.