Wystawa Sopocianie 1945 – 1948. Zapraszamy do zwiedzania!

Wystawa poświęcona losom mieszkańców Sopotu w pierwszych trzech powojennych latach została otwarta 26 kwietnia 2013 r. Trzonem wystawy są wspomnienia świadków historii. Część relacji została zaprezentowana w formie nagrania, a część w formie tekstowej. Uzupełnieniem wspomnień są teksty historyczne autorstwa dr Sylwii Bykowskiej i Krzysztofa Filipa. Na wystawie przedstawiono również bogaty materiał ikonograficzny: dotychczas niepublikowane zdjęcia prywatne, pocztówki, dokumenty, mapy, przewodniki i reklamy. Ponadto można obejrzeć archiwalne Kroniki Filmowe, odsłuchać reportaże Polskiego Radia czy przeczytać gazetę z 1946 r.

Wystawa czynna do 16. 06. 2013 r.