Warsztaty poświęcone historii mówionej.

W dniach 04 – 07. 06. 2013. odbędą się kolejne warsztaty poświęcone historii mówionej. Warsztaty organizowane są w ramach programu edukacyjnego projektu „Sopocianie 1945 – 1948″. Program edukacyjny składa się z dwóch części: warsztatów i zbieraniu relacji. Warsztaty dotyczące historii mówionej czyli nagrywania, utrwalania i zachowaniu historycznych informacji, bazujących na osobistych przeżyciach świadka historii. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co kryje się pod pojęciem historii mówionej i jakie są jej narzędzia. Warsztaty poprowadzi pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, pani Agnieszka Gumińska. Druga część programu edukacyjnego zakłada przeprowadzenie przez uczniów wywiadów dotyczących Sopotu w latach 1945 – 1948 z wybranymi przez nich krewnymi lub innymi osobami. Podsumowaniem programu edukacyjnego będzie umieszczenie na stronie www.sopocianie.muzeumsopotu.pl zebranych relacji.